Tarifa Cart RemuneraciĆ³n
Without coupon + special category 5.01$ 12.00%
3.01$ 15.00%
2.01$ 20.00%
10.01$ 5.00%
1.01$ 30.00%
- 50.00%
Without coupon + main category 5.01$ 12.00%
3.01$ 15.00%
2.01$ 20.00%
10.01$ 5.00%
1.01$ 30.00%
- 50.00%
Coupon + special category 5.01$ 12.00%
3.01$ 15.00%
2.01$ 20.00%
10.01$ 5.00%
1.01$ 30.00%
- 50.00%
Coupon + main category 5.01$ 12.00%
3.01$ 15.00%
2.01$ 20.00%
10.01$ 5.00%
1.01$ 30.00%
- 50.00%