Taryfa Kraj Wynagrodzenie
Standardowa taryfa Włochy 156.00%
Węgry 130.00%
Wielka Brytania 156.00%
Ukraina 160$
Słowacja 130.00%
Stany Zjednoczone 156.00%
Rumunia 130.00%
Rosja 160$
Portugalia 130.00%
Polska 156.00%
Norwegia 130.00%
Niemcy 156.00%
Mołdawia 156.00%
Malta 156.00%
Litwa 130.00%
Kazachstan 144$
Izrael 87.00%
Irlandia 130.00%
Hiszpania 156.00%
Grecja 130.00%
Francja 156.00%
Finlandia 130.00%
Estonia 130.00%
Dania 130.00%
Czechy 130.00%
Cypr 156.00%
Białoruś 160$
Belgia 130.00%
Austria 130.00%