Taryfa Kraj Kosz Wynagrodzenie
Standardowa taryfa Wielka Brytania 70.00$ 5$
- 3.46$
Stany Zjednoczone 70.00$ 5$
- 3.46$
Kanada 70.00$ 5$
- 3.46$
Hiszpania 70.00$ 5$
- 3.46$
Francja 70.00$ 5$
- 3.46$