sieć programów partnerskich

Program partnerski Empire PL

Podobne programy
  • Approval rate 100.00%
    Procent zweryfikowanych konwersji za ostatnie 20 dni, obliczony na podstawie liczby konwersji.
  • PostClick cookie 30 dni
    Okres, przez który Użytkownik będzie przywiązany do kampanii reklamowej po przekierowaniu z banera.
  • Max. hold time 20 dni
    Maksymalny okres czasu, za który naliczone za akcje środki zostaną zweryfikowane (potwierdzone lub odrzucone)

The program is off

It was suspended on

Powody odrzucenia witryn