Partner program (affiliate marketing) networkü

Admitad Performance Pazarlama Anonim Şirketi Partner Programı network’ünün yayıncılar için katılım şartları

Admitad Performance Pazarlama Anonim Şirketi (“admitad”) www.admitad.com alan adı altında partner programı networküne erişim sağlayıp, onu yönetmektedir.

Partner programı networkünün tarafları:

Reklamverenler, yayıncılar ve admitad’tan oluşmaktadır.

Reklamverenler, kendi ürün ve hizmetlerini değişik reklam araçları vasıtasıyla pazarlama şansına sahip olmaktadır.

Reklamveren tarafından sunulan grafik bannerları, metin linkleri, xml ürün katalogları ve diğer reklam araçları ile bu imkana sahip olmaktadırlar.

Yayıncılar, reklamverenleri reklam araçları ile kendi yayıncı sitelerinde tanıtmaktadır. Reklam araçları vasıtasıyla reklamverenin sitesine yönlendirdikten sonra ziyaretçiler tarafından alım satım işlemleri yapılıyorsa, o zaman yayıncı site başarılı sayılmakta ve yayıncı daha önce belirtilen oranda komisyon almaya hak kazanmaktadır.

 

1. Sözleşme imzalama prosedürü.

1.1. Yayıncı, www.admitad.com alan adı altında bulunan kayıt sayfasında üyelik prosedürünü tamamlamalıdır.

1.2. 18 tam yaşını doldurmuş bireysel kişiler ve tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

1.3. Kayıt formundaki tüm bilgileri doldurduktan ve işbu kuralları kabul ettikten sonra yayıncı, admitad partner programı networküne katılımıyla ilgili sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1.4. İşbu şartları kabul ettiğinde yayıncı, kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine onay maili almaktadır. Sonra, katılımcının partner programı networkünde çalışmaya başlamayabilmesi için kayıt işleminin kalan tüm adımlarını tamamlaması gerekmektedir.

1.5. Katılımcının sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, Admitad şirketi, sebep belirtmeksizin kayıt işlemlerini reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda kayıt formunda iletilen tüm bilgiler derhal silinmektedir.

1.6. Kayıt prosedürünü tamamlanıp ve hesap aktivasyonunu gerçekleştirdikten sonra yayıncı, partner programı networkünün hizmetlerini kullanabilmektedir. Yayıncı, kayıt sırasında belirtilmiş bilgilerini daha sonra oluşturulmuş hesap menüsünden değiştirebilir. Cep telefonu numarası ve networkündeki kullanıcı adı değiştirilmemektedir. Kullanıcı hesabı içerisinde admitad partner programı networkü ile çalışmayı sonlandırma opsiyonu bulunmaktadır.

 

2. Genel şartlar.

2.1. Admitad Performance Pazarlama Anonim Şirketi (“admitad”) www.admitad.com alan adı altında partner programı networküne erişim sağlayıp onu yönetmektedir. Partner programı networkünün tarafları reklamverenler, yayıncılar ve admitad’tan oluşmaktadır.
Yayıncılar, kendilerine ait web sitelerinde pazarlama amacıyla reklam araçları için yer sunulan bireysel veya tuzel kişilerdir.

Reklamverenler, admitad partner programı networkü ile kendi ürün ve/veya hizmetlerini, partner programları olarak bilinen değişik reklam araçları vasıtasıyla pazarlama şansına (hakkına) sahip olan bireysel veya tüzel kişilerdir.

2.2. Yayıncılar, reklamverenlerin reklam araçları ile kendi yayıncı sitelerinde tanıtmaktadır. Reklam araçları vasıtasıyla reklam verenin sitesine yönlendirdikten sonra ziyaretçi tarafından alım satım işlemi yapılıyorsa, o zaman yayıncı sitesi başarılı sayılmakta ve yayıncı daha önce belirtilen oranda komisyon almaya hak kazanmaktadır. Alım satım işlemi, yayıncının ödüllendirilmesine hak kazandıran her hangi bir işlemdir. Bunların arasında ürün satın alma, hizmet siparişi ve/veya satın alma, kayıt olma, e-posta gönderimi için kayıt olma, e-posta gönderimi ve diğer işlemler yer almaktadır.

Reklamveren tarafından ödenen komisyon oranları ve işlemin her kazancı partner programı şartlarında ayrı ayrı belirtilmektedir.

2.3. Bu sözleşme imzaladığında admitad, taraflar tarafından gerçekleştirilen tüm alım satım işlemlerini protokole alıp takip etmektedir ve bununla ilgili bilgileri yayıncıya iletmekte ; kazançlarının hesaplanmakta olduğu bilgilendirilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.
Admitad, alım satım işlemi olup olmadığı konusunda son kararı verme hakkına sahiptir.

2.4. Admitad partner programı networküne katılım yayıncılar için ücretsizdir.

2.5. Admitad tarafından partner programı networkü hizmetleri devamlı geliştirilmektedir.
Önleyici tedbirler, hizmetleri geliştirme veya değiştirme durumlarında, Admitad, tamamen veya kısmi olarak tercih ettiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

 

3. Partner programı networkünün faaliyetine katılım.

3.1. Partner programı networkünün faaliyetine Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan mevzuata, işbu sözleşmenin kurallarına uygun olmak kaydı ve admitad tarafından üyeliği onaylanmış olunması durumunda;  tüm yayıncı sitelerin pazarlama amacıyla katılımı kabul edilmektedir. Ayrıca sosyal ağlardan ve arama motorlarından trafik kabul edilir. Yayıncıya ait olan tüm reklam alanları partner programına katılmadan önce admitad yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir.

3.2. Kontrol sırasında yönetici, ziyaretçileri zorla işlem yaptıran yayın sitelerini tespit edip engel olmaktadır. Zorlanan işlemlerin arasında tıklama, ücretli SMS gönderimi ve buna benzeyen işlemler dahildir. Ayrıca oluşturma aşamasında bulunan yayın siteleri ve Aktif Reklam Sistemlerinden (ARS, WmMail, Seosprint vs.), Bux’larda alınan trafik katılıma kabul edilmemektedir.

3.3. Yayıncı, partner programına katılım formunu gönderdikten sonra reklamveren tarafından partner programına eklediği ve sonra yayıncıya gösterilen ek şartlarını kabul etmektedir. Bu ek şartlar, işbu admitad’ın şartlarına ek olarak eklenmektedir.

3.4. Yayıncının partner programına katılıp katılamayacağı kararı, reklamveren tarafından verilmektedir. Reklamveren tarafından verilen olumsuz görüş, yayıncıya bu karara yasal itiraz etme hakkı tanımaz.

3.5. Admitad, trafik kaynağı ve yayın sitesinin istatistiğine erişimi sorgulama hakkına sahiptir. Bu durumlarda yayıncı, 14 gün içerisinde istenilen bilgileri vermelidir, aksi halde Admitad, partner web sitesinde reklam yayınlarını durdurabilir ve/veya yayıncının sitelerinde reklam yayınlayan reklamverenlerin haklarını korumak amacıyla diğer önlemler uygulayabilir.

 

4. Yayıncının hak ve yükümlülükleri.

4.1. Yayıncı, kayıt formu üzerinden gönderdiği bilgilerin tam ve gerçek olduğunu garanti eder. Sunduğu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa yayıncı kısa süre içerisinde kendi hesabındaki bilgileri düzeltmekle yükümlüdür.

4.2. Yayıncı, admitad partner networküne giriş yapabilmek için bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) saklamakla ve onların üçüncü şahıslarca erişilmesini engellemekle yükümlüdür.

4.3. Yayıncı, ilan ettiği reklam alanlarında reklam etkinlikleri yapmak için gerekli haklara sahip olduğunu garanti eder. Yayıncı, kendi reklam alanlarında gerçekleşen her türlü hukuksal ve mülkiyet sorumluluğunu taşımaktadır.

4.4. Yayıncı, kendi reklam alanında reklam araçları kullanırken Türkiye Cumhuriyeti geçerli mevzuat çerçevesinde üçüncü kişilere ait marka, ticari alamet, özel haklar ve diğer hakları üçüncü kişilerin izni olmaksızın kullanamaz. Yayıncı kendi reklam alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatını ihlal eden veya Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatını ihlal eden sitelere ait içerik kullanmamayı taahhüt eder. Yayıncı reklamverenlerin reklam materyallerindeki içeriği elektronik posta yolu ile gönderdiğinde yayıncının istenmeyen mesajlar, yani spam kullanımı yasaktır. Elektronik posta ile reklam içerikli ileti göndermek için yayıncı her kullanıcının razısını almak zorunda olup admitad’ın ilgili talebi üzerine böyle razının mevcut olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

4.5. Yayıncı, Admitad partner programı networkünün çalışmasını etkileyebilecek herhangi harekette bulunmamayı kabul eder.
Bu tür hareketler kavramı altında partner networkü serverlarının çalışmasını etkileme çabaları, koruma mekanizmalarını yıkma, trojan, virüs veya amaçları doğrultusunda diğer zarar veren program kullanma çabaları, brute force saldırıları, DoS(DdoS) saldırıları, spam, partner networküne zarar verebilecek link veya diğer işlemlerin kullanılması olarak anlaşılmaktadır.

4.6. Yayıncı ancak bir tek hesap kaydetme hakkına sahiptir. Bir gerçek kişi veya tüzel kişi ancak tek bir hesap oluşturma hakkına sahiptir. Eğer gerçek kişi, admitad partner networkünde hesap oluşturduğu tüzel kişinin elemanı ise veya tüzel kişi için çalışıyorsa sözkonusu tüzel kişi için iş yapmak üzere gerçek kişinin özel hesabını oluşturması yasaktır.

 

5. Admitad partner programı networkünde aşağıdakiler yasaklanmıştır.

5.1. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte bulunan mevzuatına, işbu kurallara, reklamverenlerin ek kurallarına aykırı olan yöntem veya araçları kullanarak anlaşma yapma girişiminde bulunması.

5.2. Mal veya hizmet siparişi yapıldığında bilerek yanlış veya gerçek olmayan veya sahiplerinin bilgi ve rızası olmaksızın yabancı kişi bilgileri girişi.

5.3. Ödenen işlemin kaydını mümkün kılan ama aldatma, şantaj veya kullanıcının seçim serbestliğini ihlal eden herhangi bir yolla kullanıcıyı böyle işlemlere zorlayan her türlü reklam yönteminin kullanımı.

5.4. Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın tescil edilen ticari marka, yazar hakkı veya diğer yasaya uygun olarak kaydedilen diğer haklarla korunan reklamveren veya üçüncü kişilerin bilgilerinin her türlü reklamda kullanımı. Admitad yazılı olarak ihbarını bildirdikten sonra takip eden 5 (beş) takvim günü içerisinde böyle yazılı iznin ibraz edilmesini talep etmek hakkına sahiptir.

5.5. Bir reklamverenin reklam materyallerinin diğer reklamverenin sitesini geliştirmek için kullanımı yasaktır.

5.6. cookie stuffing (cookie dropping) teknolojisinin veya herhangi bir türünün kullanımı yasaktır. Kullanıcının girmediği ve gözden geçirmediği sitelerde cookie yazan senaryo kullanımı yasaktır. Kullanıcının cookielerinin, kullanıcının gözden geçirdiği sitelere ait olmayan cookielerle değiştirilmesi yasaktır. Buna pop-up, iframe kullanımı yoluyla veya yan site adresiyle resim olarak eklenerek cookie değiştirilmesi dahildir.

5.7. Reklamverenlerin alan adlarına benzeyen alan adları kaydedilmesi ve/veya geliştirilmesi yasaktır.

5.8. Yukarıda belirtilen ihlaller ortaya çıktığında yayıncının hesabı derhal engellenir ve ihlaller vasıtasıyla elde edilen bütün kazançlar reklamverene iade edilir. Yönetim aldığı karar konusunda yayıncıyı haberdar eder. Yayıncı, bu karara bir ay içerisinde itiraz edebilir. Bu nedenle hesap engellendiğinde ikinci bir hesap oluşturmak yasaktır.

5.8.1. Yukarıda belirtilen ihlallerin gerçekleşmesi halinde yayıncı 5000 TRY tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. Yayıncı işbu Kuralları ihlal ettiğinde; üçüncü şahıslar admitad hakkında idari veya herhangi bir hukuksal dava açarlarsa; dava ile ilgili bütün masraflardan kusurlu yayıncı sorumlu olacaktır.

 

6. Yayıncı hizmetlerinin ödenmesi.

6.1. Yayıncı ücretini Admitad’tan alır. Ücret tutarı, yaptığı reklam faaliyetlerinin başarılı olup olmadığına bağlıdır.

6.2. Her ayrı durum için ücret tutarı, reklamverenin işbu işlem için işbu anda onayladığı tarifeye ve ödenen işlem türüne göre belirlenir. Reklamveren, gelecekte tarifeyi değiştirebilir. Sözkonusu değişiklik, değiştirme anına kadar yapılan işlemleri etkilemez. Yayıncı farklı bir tarife isteme hakkına sahip değildir. Yayıncı, Admitad partner programı networkünün arabiriminde geçerli tarifeler hakkında bilgi edinmekle yükümlüdür. Programa katılım başvurusu kullanıcının geçerli tarifeleri kabul ettiğini göstermektedir.

6.3. Yayıncı, hak ettiği ücret dışında Admitad partner networkü kapsamında sürdürdüğü reklam faaliyetleri dolayısıyla zarara girse bile admitad partner networkü tarafından sunulmayan yan servis, program veya hizmet kullanımı yüzünden uğradığı masrafların tazminatını isteme hakkına sahip değildir.

6.4. Ücret alma hakkı ancak aşağıdakilerin tamamı yerine getirildiğinde gerçekleştirilir:

- işlem, yayıncının reklam faaliyetleri sonucunda reklamveren ile kendisine getirilen müşteri arasında yapılmışsa;

- işlem, admitad partner programı networkü tracking aracıyla kaydedilmişse;

- işlem reklamveren tarafından kabul edilmiş olup admitad partner programı networkü tarafından onaylanmışsa;

- 5 madde hükümleri çerçevesinde yayıncı işbu Kuralları ihlal etmemişse.

6.5. Admitad her yayıncı için iç hesap oluşturmaktadır. Bu hesap üzerinden ücret tutarı hesaplamaları ve ödemeleri ile ilgili bütün işlemler yapılır. Ödenen asgari ücret tutarı 50 TRY, veya 20 ABD doları veya 20 Euro’dur. Belirtilen rakama ulaşıldığında yayıncı kendi hesabından ödeme başvurusunda bulunduğunda Admitad yayıncının kendi hesabında daha önce belirttiği banka hesabına ücretini havale eder. Yayıncı ücret ödemesi için başvuruda bulunmadığı takdirde ücret hesabında kalır ve bir sonraki ödeme döneminde ödenir.

6.6. Admitad önceden bildirilen ödeme dönemi için vaktinde sunulan başvurular üzerine ücret öder.

6.7. Yayıncının Admitad partner networkündeki hesabında bulunan tutar için, süre ne olursa olsun faiz işletilmez.

6.8. Sistem içi kur değişimi yapılamaz. Her döviz kuru için ayrı bilanço ve çıkış için asgari tutar vardır.

 

7. Sözleşmenin geçerlilik süresi ve sona ermesi.

7.1. Sözleşme süresiz söleşmedir.

7.2. Taraflar kendi istekleri üzerine dilediği anda işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

7.3. Yayıncı ‘hesap silme’ sayfasındansözleşmeyi feshedebilir.

7.4. Yayıncının hesabında ödenmeyen ücret varsa sözkonusu ücret yayıncının hesabında belirttiği banka hesabına bir sonraki ödeme döneminde ödenir.

7.5. Fesih anına kadar yerine getirilen bütün anlaşmalar her zamanki düzene göre işlenecektir. Ödemeye tabi olan ücret 7.4. madde çerçevesinde ödenecektir.

7.6. Sözleşme feshinden sonra yayıncı hakkında bütün veriler Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte bulunan mevzuatı uyarınca saklanır ve mevzuatla öngörülen süre dolduktan sonra sistemdeki kayıttan silinir.

7.7. Sözleşme işbu Kurallar ihlal edildiği için feshedilirse yayıncı 5.8.1 madde uyarınca işbu Kurallarda öngörülen cezayı ödemekle yükümlüdür.

 

8. Verilerin Saklanması.

8.1. admitad, yayıncının özel hesabında kayıt yaparken kayıt formları üzerinden aldığı bilgileri, ayrıca da admitad partner programı networkünde çalıştığı sürece aldığı bilgileri saklar ve işler.

8.2. admitad, kişisel verilerin gizli tutulacağını garanti eder. Kişisel veriler, ancak partner networkünün çalışmasını sağlamak üzere kullanılır ve üçüncü şahıslara devredilemez.

8.3. admitad partner networkü arabirim formları üzerinden alınan irtibat bilgileri, admitad partner networkü ile yayıncı arasındaki iletişim için kullanılır. Yayıncının hesabında birçok ileti gönderme seçeneği iptal edilebilir ama yine de iletiler çoğu zaman önemli bilgiler içerdiği için alınması önerilir.

8.4. En önemli sistem iletileri yayıncı ayarlamalarına bağlı olmaksızın gönderilir. Bu, iletinin yüksek derecede önemli olmasından kaynaklanır. İletinin önemli olup olmadığı, admitad tarafından belirlenir.

8.5. 8.2 ve 8.3 maddelerinde belirtilen yöntemler dışında verilerin işletilmesi ve kullanımı, ancak veri sahibinin  rızasıyla gerçekleştirilir.

8.6. Yayıncı, partner programı networkü üzerinden elektronik posta yoluyla aldığı bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

 

9. Bilgi Kullanım Hakkı.

9.1. admitad partner programı networküne katıldığı sürece elde edinen bilgi admitad partner networkü ile çalışılırken kullanılabilir. Bu tür bilginin üçüncü şahıslara devri veya diğer amaçlarla kullanımı yasaktır.

9.2. admitad partner programı networkü ve çalışanları (ürünü ve ekleri) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları ve bilişim hakları mevzuatı ile korunmaktadır.

9.3. admitad yayıncılara sunulan hizmet ve uygulamalar ile içinde bulunan verilerin üzerinde geçici istisnası olmayan kullanım hakkı vermektedir. Bu hak ancak admitad partner programı networkünde çalışılırken geçerlidir. Sözleşme feshedildiğinde bu hak hükümsüz kalır.

9.4. Diğer bilgi kullanım yöntemleri yasaktır. Yayıncının, kendisine verilen hizmet, uygulama ve verileri kullanım haklarını kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmesi, giriş sağlaması, değişiklik yapması veya diğer şekilde işletmesi, diğer şekilde taşıması veya onlardan kendi veri tabanlarını veya bilgi servislerini oluşturması YASAKTIR.

9.5. Yukarıda geçen kullanım hakları ihlal edildiğinde admitad sözleşmenin feshi dahil olmak üzere tüm hukuksal yöntemlere başvurma hakkına sahiptir. Yayıncı işbu Kuralları ihlal ettiğinde üçüncü şahıslar admitad hakkında idari veya herhangi diğer hukuksal dava açarlarsa dava ile ilgili bütün masraflar yayıncı tarafından karşılanacaktır.

 

10. Sorumluluk ve Sorumluluk Sınırlandırılması.

10.1. admitad üçüncü kişilere ait yayıncıların içeriğinden, partner programı networkünün katılımcılarının yazılımlarındaki veya teknik araçlarındaki hatalardan, ayrıca internetin yeterli veya sınırlı olmasından kaynaklanan zarar veya engellere karşı sorumluluk taşımaz.

10.2. admitad:

- kendi yasal temsilcilerinin veya yöneticilerinin bilerek yaptığı ihmal hareketlerinden;

- işbu sözleşmenin yerine getirilmesini mümkün kılan ve diğer tarafın Kurallara uymasını devamlı olarak güvendiği sözleşmedeki önemli hususlar ihlal edildiğinde sorumluluk taşımaktadır.

10.3. 10.2. madde gereği maddi sorumluluk, mahkeme veya katılımcıların kararıyla belirlenen gerçek zararın tazminatı ile sınırlıdır.

10.4. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlandırmaları, admitad’ın üstlendiği garanti yükümlülükleri durumunda veya admitad partner programı networkü faaliyeti süresince can ve sağlık için tehlike ortaya çıktığında geçerli değildir.

 

11. Maddelerde Değişiklik.

11.1. admitad, bu maddelerin  başlıca ve esas hususları ihlal etmeksizin daha az önem taşıyan hususlarda gerekçe belirtmeden ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler hakkında bildirim, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten en az iki hafta önce elektronik olarak gönderilir. Yayıncı, bildirim aldığı tarihi takip eden dört hafta içerisinde yapılan değişikliklere yazılı olarak itiraz etmezse değişiklikler yayıncı için yürürlüğe girmiş sayılır.

11.2. Yayıncı yapılan değişikliklere itiraz etse dahi  değişiklikler yayıncı için yürürlüğe girmiş sayılmaz. Bu durumda Tarafların sözleşme fesih hakkı saklı kalıp Taraflar mahkemeye başvurmadan sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

12. Nihai hususlar.

12.1. Bu maddeler tamamen veya kısmen yürürlükten kaldırılırsa diğer hususlar geçerli kalır. Geçerliliğini kaybeden husus, amaç ve anlamca en yakın olan hususla değiştirilmiş sayılır. Bu, işbu maddelerin muhtemelen gözden kaçmış hususları için de geçerlidir.

12.2. İşbu Kurallardan doğan hak ve yükümlülükler, ancak admitad izniyle üçüncü şahıslara devredilebilir.

12.3. Anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla görüşüldüğü sırada Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuat uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tescil edilen tüzel kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, İstanbul Ticaret Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde görüşülecektir.

Yayıncının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde devamlı ikametgah adresi olmadığı durumda veya devamlı ikametgah adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunduğu durumda veya ikametgah adresi bilinmediği durumda anlaşmazlıklar Almanya Stuttgart Eyalet Mahkemesinde görüşülecektir.

12.4. admitad partner programı networkünde sunduğu hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli teknik araçlar ve programlar, telekomünikasyon ağları ve vb yan hizmetlerin gerekli olması halinde, Admitad bundan kaynaklanan masraf, zarar veya sınırlamalardan sorumlu değildir.

Ana sayfaya geri dön