Creditgo CZ

Similar programs
  • EPC 1$
  • Approval rate 22.7%
  • Cookie lifetime 30 days
  • CR 0%
  • Avg. hold time 12 days
  • Average payment time 15 days

Affiliate Program Information

ENG

The provider of the online loan "CreditGo" is the company Emma's credit s.r.o.. The company offers a quick online loan that can be arranged via a PC, phone or tablet with an Internet connection from the comfort of your home, and after providing the necessary documents, you have the funds available in your account within 15 minutes. In everyday life, there are many unexpected and unpredictable expenses, and in such cases our loan will help clients. We include regular clients in a loyalty program, through which they can draw loans with discounts of up to 25% depending on the category and number of loans, and at the same time receive tailor-made offers from us with discounts of up to 100%. In addition, as part of a pro-client approach, repeated loans can be negotiated with one phone call.

Ideal applicant for a loan: An employee with an income of CZK 10,000 or more, after a trial period and who is not within the notice period. Self-employed applicants with a verifiable tax return, invoices or account statements with visible business turnover. A pensioner with a pension of CZK 10,000 or more or additional income to a pension. Applicants on maternity leave with birth with a contribution of more than CZK 9,500 or with additional earnings for maternity leave. A student with a verifiable regular income of CZK 10,000 or more. Applicants with Czech citizenship or with a temporary or permanent residence permit.

Not lent to: Applicants who have active insolvency or enforcement. Applicants without a bank account or the right to dispose of a third party's account. To applicants who do not have verifiable income. Applicants who need an amount over CZK 15,000 or a loan with installment payment. Applicants with permanent residence at the MU without a payment history

Commission model: Payment for the 1st loan.

CZ

Poskytovatelem on-line půjčky "CreditGo" je společnost Emma´s credit s.r.o.. Společnost nabízí rychlou on-line půjčku, kterou je možné sjednat prostřednictvím PC, telefonu či tabletu s internetovým připojením z pohodlí svého domova rychle a po doložení potřebných dokladů máte finanční prostředky během 15 minut k dispozici na účtu. V každodenním životě existuje mnoho neočekávaných a nepředvídatelných výdajů a v takovém případě klientům pomůže právě naše půjčka. Stálé klienty zapojujeme do věrnostního programu, pomocí kterého mohou čerpat půjčky se slevami až 25 % dle kategorie a počtu půjček a zároveň dostávat od nás nabídky na míru se slevami až 100 %. Navíc, v rámci proklientského přístupu, opakované půjčky lze sjednat jedním telefonním hovorem.

Ideální zájemce o půjčku: Zaměstnanec s příjmem od 10.000,-Kč, po zkušebně době a který není ve výpovědní lhůtě. Zájemce OSVČ s doložitelným daňovým přiznáním, fakturami či výpisy z účtů s viditelnými obraty z podnikání. Důchodce s důchodem od 10.000,-Kč nebo přivýdělkem k důchodu. Zájemce na mateřské dovolené s rod. příspěvkem nad 9.500,-Kč nebo s přivýdělkem k mateřské. Student s doložitelným pravidelným přijmem od 10.000,-Kč. Zájemce s českým občanstvím, nebo s povolením k přechodnému či trvalému pobytu.

Nepůjčuje se: Žadatelům, kteří mají aktivní insolvenci či exekuci. Žadatelům bez bankovního účtu, či dispozičního práva k účtu cizímu. Žadatelům, kteří nemají doložitelné příjmy. Žadatelům, kteří potřebují částku nad 15.000,- Kč nebo půjčku se splátkovou formou hrazení. Žadatelům, s trvalým pobytem na MÚ bez platební historie

Provizní model: Platba za 1. půjčku.

Admitad
Admitad
Admitad is a German IT company headquartered in Heilbronn that develops and invests in services for media buying, increasing sales and attracting customers through online advertising, traffic and content monetization and earnings using a single platform.
Founded 2009-09-01, Lise-Meitner-Str, Heilbronn
Founder Alexander Bachmann
Website